El projecte de les Misses Polifòniques va sorgir el 2012 del propòsit d’un grup d’amics d’organitzar a Barcelona una temporada d’audicions de música litúrgica interpretada en esglésies i en el marc de les cerimònies per a les quals van ser creades, a la manera com es fa a diferents països europeus, principalment a Alemanya i a Àustria, expressant així la tradició religiosa que les va fer posibles.

De cara a garantir la màxima qualitat de les interpretacions, el projecte va impulsar la creació d’un conjunt vocal propi, Barcelona Ars Nova, sota la direcció de Mireia Barrera, que aplega un conjunt de solistes vocals d’alta qualitat.

Des dels seus inicis, el 2012, el projecte de les Misses polifòniques ha estat acollit amb gran èxit, omplint les esglésies on s’han celebrat les diferents misses d’un públic d’assistents que han estat testimonis de l’enorme qualitat de la iniciativa i que han pogut gaudir de la unió feliç de música, litúrgia i patrimoni.

Amb l’objectiu de crear una plataforma que sostingués la iniciativa, així com per recaptar els fons necessaris per tal que el projecte pogués tirar endavant a través de les aportacions de patrocinadors, particulars i d’ells mateixos, els impulsors van constituir l’Associació Amics de les Misses polifòniques.

Des del 2015, l’activitat de l’Associació s’ha estès i anualment s’organitza una Missa Polifònica a Navarra. El maig del 2017 es va celebrar una Missa Polifònica al Monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, en ocasió de les activitats commemoratives de l’Abat Oliba que va organitzar Logos Beguedà. En paral·lel, recentment s’ha iniciat la programació d’un seguit de xerrades sobre la música que s’interpreta a les Misses i que organitza l’Hotel Alma.”,